acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

 • vtem skitter

  Slide7

 • vtem skitter

  Slide8

 • vtem skitter

  Slide9

Ngày 26/12/2020, Trường THPT Hàng Hải tổ chức chương trình chào cờ, sinh hoạt tập thể với chủ đề: “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”.
Ngày nay, đất nước đang trên con đường hội nhập và phát triển, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cho mọi người dân Việt đang là một vấn đề mang tính cấp thiết. Bởi trong những năm qua, nền kinh tế hội nhập đã làm cho nước ta có những bước phát triển vượt bậc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội…tới đời sống của người dân, song cũng đem lại không ít thách thức cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa. Nó đang trực tiếp tác động đến đời sống tinh thần của nhiều người. Trong đó, có bộ phận giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh phổ thông. Do vậy, công tác giáo dục việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho các em học sinh là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của Nhà trường đề ra.
Một số hình ảnh tại chương trình:
-

-

-

-

-

-Hoạt động tiêu biểu

Gương sáng

Thế giới đó đây

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686