acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

 • vtem skitter

  Slide7

 • vtem skitter

  Slide8

 • vtem skitter

  Slide9


Bài 25- Nghề

Ngày: 10/3/2023 BÀI 25: BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  TIẾT 72 + 73 + 74 I. Một số câu hỏi  gợi  ý Bài toán 1:  Một đại lý bán phần mềm, chia các phần mềm làm 3 loại: hệ điều hành, PM hệ thống và PM cơ sở dữ liệu. Đại lý được hưởng hoa hồng bằng 5,8 % doanh số ...


Nghề bài 20

Ngày 3/2/2023 BÀI 20 : SỬ DỤNG HÀM TIẾT 57 + 58 +59   I. Khái niệm về hàm trong chương trình bảng tính 1. Khái niệm hàm - Hàm là công thức được xây dựng sẵn để giúp cho việc nhập công thức và tính toán trở nên dễ dàng, đơn giản hơn. 2. Sử dụng hàm - Hàm bao gồm: ...


Tin nghề bài 17

Ngày .........   BÀI 17: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TIẾT 48 + 49 + 50     I.Ví dụ về bảng tính - Bảng điểm trong sổ điểm của lớp, bảng tính lương...  II Chương trình bảng tính - Phần mềm cho phép máy tính biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng và thực hiện tính toán với ...


Tin nghe bai 16

Ngày 22/12/2022   BÀI 16: THỰC HÀNH TỔNG HỢP  ÔN TẬP TIẾT 44 + 45 + 46 + 47   I. Ôn tập Câu 1: Cách chia cột - B1: Chọn Format → Columns - B2: Chọn số lượng cột: Presets - B3: Thay đổi kích thước:                   Width and Spacing - B4: Nháy Ok   Câu 2: Cách đặt ...


Tin nghề bài 15

Ngày 15/12/2022   BÀI 15: CHUẨN BỊ IN VÀ IN VĂN BẢN (TIẾT 41 + 42 + 43)     I. Đặt kích thước trang in - B1: Chọn File → Page Setup - B2: Thiết đặt các lề: Top: lề trên Bottom: lề dưới Left: lề trái Right: lề phải - B3: Chọn hướng giấy Portrait: hướng giấy dọc Landscape: ...

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686