acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
           TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
-------
 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ CB,GV,NV của trường THPT Hàng Hải

Năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 81

 0

13 

63 

 3

 -

 -

 -

 -

 -

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 70

 0

 11

59 

 0

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 13

 0

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

 0

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 8

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

 4

 0

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ngữ văn

9

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lịch sử

3

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Địa lý

3

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GDCD

3

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

9

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tin học

5

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

KTCN

1

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thể dục

4

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 0

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quản sinh

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hải Phòng, ngày 8 tháng 8  năm 2018
HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686 - 0225.3729.070