acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
           TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
------

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT Hàng Hải

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

20

0,61 m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

19 

-

2

Phòng học bán kiên cố

 01

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

 0

-

5

Số phòng học bộ môn

 04

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

02 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

 1,3

1,3 lớp/phòng

8

Bình quân học sinh/lớp

 

40hs/lớp

III

Số điểm trường

01 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

5000m2 

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1500m2 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 1300m2

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 260m2 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 65m2

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 65m2 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 176

8 bộ/lớp

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

 50

20,38 hs/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

22

 

2

Cát xét

 15

 

3

y chiếu OverHead/projector/vật th

04 

 

4

Các dụng cụ dùng cho học GDQP-An và Thể chất

Học và sử dụng thiết bị tại TT GDQP Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 01

XI

Nhà ăn

 200m2

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

XIII

Khu ni trú

 0

 0

 0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 2

 4

2/2 

0,12m2 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 0

 0

 0

 0

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet

 x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 8  năm 2018
HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686 - 0225.3729.070