acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
           TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
---

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THPT Hàng Hải 

Năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

1019

335 

338 

346 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

930 

 291- 86,9%

299-88,5%

340-98,3% 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

80 

42 -12,5%

32-9,5% 

 6-1,7%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

9

 2-0,6%

7-2,07%

 0-0%

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

II

Số hc sinh chia theo học lực

1019

335 

338 

346 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

211 

15-4,5% 

30-8,9%

166-48%

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 649

 242-72,2%

 228-67,5%

 179-51,7%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 158

 78- 23,2%

 80-23,6%

 0-0%

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

 0

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

1019 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

100% 

 100% 

100%  

 100% 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 20,7%

4,48% 

8,88% 

 48%

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

63.7% 

 72,2%

67,5% 

51.7% 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

1,37% 

1,79% 

2,37% 

0% 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 0%

  0%

  0%

  0%

4

Chuyển trường đến

(tỷ lệ so với tổng số)

 1,27%

0.59% 

1,47%

1,73% 

5

Chuyển trường đi

(tỷ lệ so với tổng số)

1,76%

1,49%

3,25%

0,57%

6

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

0%

0%

0%

 0%

7

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

8

0,89%

1,47%

0%

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 0

1

Cấp huyện

 0

2

Cấp tỉnh/thành phố

 0

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 0

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 345

 

 

  345

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 345

 

 

 345

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 73%

 

 

 73%

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 488

159 

157 

172 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 0

Hải Phòng, ngày 8 tháng 8  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686 - 0225.3729.070