acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
           TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
---
 
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Hàng Hải
Năm học 2018-2019
 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

Điều kiện tuyển sinh

- Xét tổng điểm (Toán + Văn + Tổ hợp) thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức, trong đó: Toán + Văn (hệ số 2) + Tổ hợp (hệ số 1). Xét điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu 360 HS

- Học sinh phải đạt hạnh kiểm Khá trở lên trong 8 học kỳ THCS.

- Là học sinh của trường hoặc trường khác chuyễn đến phải đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

 - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh (Chương trình nhà trường)

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-  Phối hợp  Nhà trường và gia đình  phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy  nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ các hoạt động học tập, giáo dục  giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 - Đạo đức học sinh : 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh.

- Học tập : Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Duy trì 100 % lên lớp thẳng; Riêng khối lớp 12: 100% công nhận tốt nghiệp THPT, 60% đỗ vào các trường Đại học.

- Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xảy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 100 % học sinh TNTHPT; 80% đỗ vào các trường đại học và cao đẳng

 

Hải Phòng, ngày 8 tháng 8  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686 - 0225.3729.070