acheter cialis
 • vtem skitter

  Slide1

 • vtem skitter

  Slide2

 • vtem skitter

  Slide3

 • vtem skitter

  Slide4

 • vtem skitter

  Slide5

 • vtem skitter

  Slide6

 • vtem skitter

  Slide7

 • vtem skitter

  Slide8

 • vtem skitter

  Slide9

Thực hiện nhiệm vụ được giao về bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh theo Công văn số 6169/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2022;
Hôm nay ngày 4/10/2022, trường THPT Hàng Hải phối hợp với Quý Sở triển khai các tiết học Tiếng Anh của các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông với 3 hợp phần:
(1) Bồi dưỡng Phương pháp Dạy học phân hóa (theo trình độ học sinh) môn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018,
(2) Bồi dưỡng Phương pháp Xây dựng giáo án, mục tiêu bài giảng môn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018,
(3) Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.
Thầy cô từ các trường THPT trong thành phố rất ấn tượng với các em học sinh nhà trường và hi vọng được quay trở lại nhà trường để được giao lưu về chuyên môn.
-

-

-

-

-

-

-

-
Chi tiết có tại fanpage nhà trường https://www.facebook.com/truongthpthanghai

Trường THPT Hàng Hải

“Nơi ươm mầm những tương lai tươi sáng”

Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu Giảng đường B trường ĐHHH Việt Nam)

Tel: 02256.537.686 - Hotline: 0385.981.505

Ngoại khóa-SH Tập thể

Thế giới đó đây

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Khu giảng đường B - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Website: http://thpthanghai.edu.vn

Fanpage: Trường THPT Hàng Hải

Điện thoại: 0225.6537.686